Du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin: Nên chọn trường nào?

Có thể nói rằng Công nghệ thông tin – IT là một trong những ngành học hot nhất hiện nay, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Do vậy, du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam.

Tư vấn du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin được chia làm 3 chuyên ngành chính:

1. Dịch vụ thông tin Công nghệ thông tin (hội tụ);
2. Thiết bị tổng hợp Công nghệ thông tin;
3. Thiết bị và công nghệ Công nghệ thông tin (hội tụ);

Sau đây là danh sách các trường tại Hàn Quốc có đào tạo các chuyên ngành kể trên mà bạn có thể tham khảo.

Du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin
Du học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin

I. Chuyên ngành về Thiết bị và công nghệ CNTT (hội tụ):

1. Đại học Gunyang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

2. Trường Đại học quốc gia Kangwon (cơ sở 2)
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gangwon

3. Đại học Kyungmin
Hệ: Cao đẳng (3 năm);
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

4. Đại học Kanyang (Cơ sở 2)
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Daejeon

5. Đại học Keimyung
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Daegu

6. Đại học Cyber Kyung Hee
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

7. Đại học Kwangwoon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

8. Đại học Hàn Quốc (Cơ sở Sejong)
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Sejong

9. Trường Đại học quốc tế
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Hyunggi

10. Đại học Gwangju
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gwangju

11. Đại học công nghệ Kumo
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

12. Trường Đại học quốc gia Kunsan
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonbuk

13. Đại học Taegu Han
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

14. Đại học Catholic
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

15. Đại học Donggik
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

16. Đại học Daejeon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Daejeon

17. Đại học Dong-A
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Busan

18. Đại học Đông Seoul
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

19. Học viện công nghệ Doowon
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

20. Đại học Dong-Eui
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Busan

21. Đại học Baek Suk
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

22. Đại học quốc gia Mokpo
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonnam

23. Đại học Công giáo Busan
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Busan

24. Đại học Pukyong
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Busan

25. Đại học Sungkyunkwan
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

26. Đại học Sangji
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Gangwon

27. Đại học nữ Sookmyung
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

28. Đại học SuSeong
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Daegu

29. Đại học Andong
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

30. Đại học quốc gia Sunchon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonnam

31. Woongsong Information College
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Daejeon

32. Đại học Yonsei – Cơ sở Wonju
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gangwon

33. Đại học Yuhan
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

34. Đại học Yuwon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

35. Đại học Inha
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Incheon

36. Đại học Induk
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Seoul

37. Đại học Chung Won
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

38. Đại học Jeonju
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonbuk

39. Đại học quốc gia Chungbuk
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

40. Đại học Changshin
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gyeongnam

41. Đại học quốc gia Chungcheong
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

42. Đại học tỉnh Chungbuk
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

43. Đại học Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

44. Đại học Giao thông quốc gia Hàn Quốc
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

45. Đại học Bách khoa Hàn Quốc VII – Cơ sở Ulsan
Hệ: Đại học chức năng
Tỉnh/Thành phố: Ulsan

46. Đại học Ngoại ngữ Hankuk
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

47. Đại học Hoseo
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

48. Đại học Honam
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gwangju

49. Đại học Hongik
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

II. Chuyên ngành về Thiết bị tổng hợp CNTT:

1. Đại học Daelim
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

2. Đại học Catholic
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

3. Đại học Sangmyung (Cơ sở 2)
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

4. Đại học Dongbu Sang
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Busan

5. Đại học Shinsung
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

6. Đại học Sunmoon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

7. Đại học tầm nhìn Jeonju
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Jeonbuk

III. Chuyên ngành về Dịch vụ thông tin và CNTT (hội tụ):

1. Đại học Kyonggi
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

2. Đại học quốc gia Gangwon
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Gangwon

3. Đại học Kyungmin
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

4. Đại học Gyeongnam Namhae
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Gyeongnam

5. Đại học Geumgang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

6. Đại học quốc gia Kunsan
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonbuk

7. Đại học Daegu
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

8. Đại học Kỹ thuật Daegu
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Daegu

9. Đại học Daelim
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

10. Đại học Taegu Han
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

11. Đại học Dongseo
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Busan

12. Đại học Dongguk
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

13. Đại học Dongyang Mirae
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Seoul

14. Đại học Dongshin
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonnam

15. Đại học Myongji Junior
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Seoul

16. Đại học Myongji – Cơ sở 2
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

17. Đại học Sogang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

18. Đại học Buchon
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

19. Đại học Sungkyunkwan
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

20. Đại học Seoil
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Seoul

21. Đại học SuSeong
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Daegu

22. Trường học Semyun school – Cơ sở 2
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

23. Đại học Soongsil
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

24. Đại học Sunchone Cheil
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Jeonnam

25. Đại học Shingou
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

26. Đại học Soongsil Cyber
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

27. Đại học Osan
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

28. Đại học Andong
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

29. Đại học Wonkwang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeonbuk

30. Đại học Yongin Songdam
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

31. Đại học Yuhan
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

32. Đại học Yuwon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

33. Đại học Incheon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Incheon

34. Đại học Eulji (Cơ sở 2)
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

35. Trường cao đẳng kỹ thuật
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Incheon

36. Đại học tài năng Incheon
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Incheon

37. Đại học quốc gia Chonnam
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gwangju

38. Đại học Inha
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Incheon

39. Đại học Quốc gia Cheju
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Jeju

40. Đại học tỉnh Jeonnam
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Jeonnam

41. Đại học Chosun
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Gwangju

42. Đại học Jeju Halla
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Jeju

43. Đại học công nghiệp văn hóa Chungkang
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

44. Đại học Chung-Ang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

45. Đại học tỉnh Chungnam
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungnam

46. Đại học Cheongju
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

47. Đại học quốc gia Chungcheong
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

48. Đại học y tế quốc gia Chungbuk
Hệ: Cao đẳng (2 năm)
Tỉnh/Thành phố: Chungbuk

49. Đại học Hallym
Hệ: Cao đẳng (3 năm)
Tỉnh/Thành phố: Gangwon

50. Đại học Handong
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyungbuk

51. Đại học Hansung
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Seoul

52. Đại học quốc gia Hanbat
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Daejeon

53. Đại học Hansang
Hệ: Đại học
Tỉnh/Thành phố: Kyunggi

Trên đây là danh sách các trường Đại học tại Hàn Quốc có đào tạo ngành Công nghệ thông tin mà bạn có thể tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Jellyfish Education Vietnam để được tư vấn chọn trường phù hợp nhất với học lực, điều kiện kinh tế cũng như khu vực mà bạn mong muốn theo học.


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam 2018