Giới thiệu Jellyfish Education

Giới thiệu Jellyfish Education

Công ty cổ phần Jellyfish Education – trực thuộc tập đoàn Jellyfish Japan, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học và tư vấn hướng nghiệp vào các doanh nghiệp nước ngoài. Sau hơn 10 năm phát triển, hiện nay tập đoàn Jellyf...

03/10/2016 Du học Hàn
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam 2018