Các chương trình học khi đi du học Hàn Quốc

Jellyfish Education xin gửi tới phụ huynh và học sinh những chương trình khi đi du học tại Hàn Quốc để phụ huynh và học sinh có thể năm rõ hơn về lộ trình sau khi đi du học Hàn Quốc.

1. Học tiếng Hàn Quốc

Các trường đại học thành lập nên các trung tâm dạy tiếng trưc thuộc và mở ra các khoá giảng dạy tiếng Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. Thông thường, du học sinh Việt Nam lựa chọn theo chương trình dài hạn từ 10 đến 40 tuần, nhằm tăng cường năng lực giao tiếp thông qua các bài học liên quan đến đời sống thực tế, đồng hành cùng với các giờ giảng dạy về văn hoá, tăng cường hiệu quả học tập bằng việc mở rộng tầm hiều biết của người học đối với văn hoá Hàn Quốc.

Chương trình học tiếng Hàn Quốc thường kéo dài trong khoảng 1 năm với 4 kỳ học. Một học kỳ bao gồm 10 tuần (khoảng 200 tiết học), với 5 buổi học/tuần, và 4 giờ học/buổi.

Chi phí cho khóa học: Khoảng 4000 USD – 5000 USD

2. Khóa học đại học

Có 3 loại hình trường đại học tại Hàn Quốc:

– Trường đại học quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành

– Trường đại học công lập do các đoàn thể tự trị địa phương thành lập và điều hành.

– Trường đại học tư lập do các tư cách pháp nhân thành lập và điều hành, được phân biệt dựa vào mục đích thành lập.

Chương trình học đại học thường kéo dài 4 năm. Riêng đối với ngành y là 6 năm.

Phương thức tuyển sinh: Liên quan đến việc tuyển sinh tại các trường đại học chính phủ chỉ đề ra các hạng mục cơ bản tối thiểu và tăng cường tính tự lập của các trường đại học. Thông thường, du học sinh nước ngoài sau khi hoàn thành khóa học tiếng, sẽ được tiến cử vào hệ đại học của trường.

***Lưu ý: Về việc học chuyển tiếp: Đối với đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng ở Việt Nam có thể được chuyển tiếp vào chương trình học năm 3 của trường đại học theo đúng chuyển ngành đã tốt nghiêp hoặc có liên quan.

Các chương trình học khi đi du học Hàn Quốc
Các chương trình học khi đi du học Hàn Quốc

3. Khóa học cao đẳng

Chương trình học cao đẳng thường kéo dài từ 2 đến 3 năm.
Những người tốt nghiêp cao đẳng có thể nhập học vào các trường đại học, đại học công nghiệp, đại học đào tạo từ xa.

4. Khoá thạc sĩ

Khoá thạc sĩ có số năm học từ 2 năm trở lên. Những người sẽ được cấp bằng thạc sĩ phải học đủ đơn vị học trình theo quy định và sau khi trải qua kì thi nhất định sẽ nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của ba người trở lên.


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam 2018